Algemene informatie

Karakteristiek

Een laatgotische kerk, maar dan zonder frivool maaswerk in de ramen: geen veelpassen of visblazen. Voltooid in 1506 als een rechthoekige zaalkerk. Binnen is de kerk interessant met een renaissancepreekstoel, het orgel uit 1862 en de gebeeldhouwde grafstenen. De kerk was dankzij de hogere ligging, tijdens de Sint-Maartensvloed van 1668 toevluchtoord voor een klein aantal mensen. In 1783 blijkt de stenen overwelving op instorten te staan. Deze wordt vervangen door een houten tongewelf. Een vrijstaande toren completeert het geheel in 1806.

Gebruik

In 2004 is de kerk officieel overgedragen aan de Plaatselijke Commissie Beerta van de Stichting Oude Groninger Kerken, afgekort Plc Beerta. Sinds december 2011 is het beheer overgegaan naar Dorpsbelangen Beerta. De kerk kan door derden gehuurd worden voor concerten, lezingen, exposities, recepties, afscheids- en andere bijeenkomsten. De kerk is een van de gemeentelijke trouwlocaties. Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Dorpsbelangen Beerta via de mail.